Quỹ Toyota Việt Nam

Giới thiệu chung

Quỹ Toyota Việt Nam (viết tắt là TVF) được thành lập tháng 10 năm 2005 trong khuôn khổ hợp tác của Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV), Bộ Giáo Dục & Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch với số tiền ban đầu là 4 triệu đô la Mỹ. Quỹ Toyota Việt Nam có sứ mệnh tăng cường các hoạt động cộng đồng để hỗ trợ giao lưu và phát triển văn hóa xã hội, đặc biệt là tăng cường chất lượng giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Hiện nay, Quỹ đang thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển các lĩnh vực sau:

An toàn giao thông:

  • Chương trình “Toyota cùng em học an toàn giao thông”: được thực hiện thường niên kể từ năm 2005 nhằm giáo dục ý thức về an toàn giao thông cho tất cả học sinh lớp một trên cả nước.

Giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

  • Khóa học “Monozukuri – Bí quyết thành công trong sản xuất và kinh doanh”: được thực hiện thường niên kể từ năm 2005 nhằm chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết thành công của Toyota tới các doanh nghiệp và sinh viên Việt Nam.
  • Chương trình “Học bổng Toyota”: được thực hiện hàng năm kể từ năm 1997 dành cho các sinh viên xuất sắc tại các trường đại học chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật và môi trường trên cả nước (trao tặng trên 100 suất học bổng/năm)
  • Chương trình “Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam”: được thực hiện hàng năm kể từ năm 2009 dành cho học sinh – sinh viên xuất sắc chuyên nghành âm nhạc của 5 trường đào tạo âm nhạc trên cả nước (trao tặng 85-100 suất học bổng/năm).
  • Chương trình "Học bổng dạy nghê Toyota": Đây là chương trình học bổng nghề 02 năm do Quỹ Toyota Việt Nam và Trường ĐH SPKT HCM tổ chức, dành cho học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có thành tích học tập tốt, nhưng do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự trang trải chi phí học tập, sinh hoạt phí (ăn, ở, sinh hoạt) và tìm kiếm việc làm.

Văn hóa xã hội:

  • Chương trình “Hoà nhạc Toyota Xuyên Việt”: được thực hiện hàng năm kể từ năm 1998 với mục đích hỗ trợ phát triển văn hóa, góp phần phổ cập nhạc cổ điển tại Việt Nam, cũng như nâng cấp trình độ biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam đạt trình độ biểu diễn khu vực và quốc tế.rường tiếp tục triển khai  xây dựng mô hình Làng Sinh Thái thứ hai trên địa bàn một tỉnh khác.

Các hoạt động chính