Nội địa hóa & xuất khẩu

Xổ số miền bắcLà nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam, mục tiêu quan trọng của Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) là đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Vì vậy, trong suốt gần 20 năm hình thành và phát triển, TMV luôn không ngừng nỗ lực nghiên cứu và gia tăng nội địa hóa. Bằng việc liên tục tìm kiếm các nhà sản xuất phụ tùng ô tô nội địa, cũng như mời gọi thành công các nhà sản xuất phụ tùng ô tô thuộc tập đoàn Toyota đầu tư vào Việt Nam, hiện các sản phẩm của TMV đạt tỷ lệ nội địa hóa cao nhất trong số các liên doanh sản xuất ô tô tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn chú trọng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xuất khẩu phụ tùng ô tô, đưa Việt Nam gia nhập hệ thống sản xuất toàn cầu của Toyota, và qua đó đã có những đóng góp lớn về mặt ngân sách, kim ngạch xuất khẩu cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói riêng.

Nội địa hóa & xuất khẩu

Là nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam, mục tiêu quan trọng của Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) là đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Vì vậy, trong suốt gần 20 năm hình thành và phát triển, TMV luôn không ngừng nỗ lực nghiên cứu và gia tăng nội địa hóa. Bằng việc liên tục tìm kiếm các nhà sản xuất phụ tùng ô tô nội địa, cũng như mời gọi thành công các nhà sản xuất phụ tùng ô tô thuộc tập đoàn Toyota đầu tư vào Việt Nam, hiện các sản phẩm của TMV đạt tỷ lệ nội địa hóa cao nhất trong số các liên doanh sản xuất ô tô tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn chú trọng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xuất khẩu phụ tùng ô tô, đưa Việt Nam gia nhập hệ thống sản xuất toàn cầu của Toyota, và qua đó đã có những đóng góp lớn về mặt ngân sách, kim ngạch xuất khẩu cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói riêng.

Nội địa hóa

Nhờ hoạt động của xưởng Dập năm 2013 và Trung tâm xuất khẩu phụ tùng ô tô năm 2007, cũng như đẩy mạnh hoạt động để nâng cao nội địa hóa tại nhà máy, TMV trở thành nhà sản xuất ô tô có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất tại Việt Nam, đạt từ 19% đến 37% tùy theo từng mẫu xe.

Xem thêm

Xuất khẩu

Xổ số miền bắcVới việc xuất khẩu phụ tùng ô tô tới các nước trong hệ thống sản xuất toàn cầu của Toyota , TMV mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói riêng và nền kinh tế của đất nước nói chung.

Xem thêm